Informatie van de bewonerscommissie

19 november 2020

Als bewonerscommissie (hierna te noemen ‘BWC’) zijn wij erg betrokken bij het gehele proces van de sloop van de Jaren 50 wijk in Moordrecht. De sloop is een ingrijpende gebeurtenis en een spannend proces voor alle bewoners. Wat krijg ik terug, wat ga ik betalen, hoe lang duurt het etc.?  Dit zijn allemaal vragen waar veel bewoners zich zorgen over maken.

De afgelopen maanden hebben wij als BWC intensief overlegd en onderhandeld met Mozaïek Wonen en alle andere betrokken partijen om zo het Sociaal Statuut uitgewerkt te krijgen. Een taak die de BWC heel serieus heeft genomen. Als BWC hebben we getracht het belang van de gehele wijk consequent voorop te stellen bij iedere afspraak die er uiteindelijk met elkaar gemaakt moest worden. Dit Sociaal Statuut waarin al deze afspraken zijn terug te vinden, heeft u reeds in uw brievenbus ontvangen.

 Inmiddels is fase 1 officieel van start.
Voor Mozaïek Wonen is Angela van Lis met iedere bewoner uit fase 1 in gesprek geweest om zijn of haar individuele woonwensen in kaart te brengen en ook het uit verhuizen is nu zachtjes aan begonnen. De eerste huurders hebben de sleutels van een andere woning in ontvangst mogen nemen.

 Dit betekent echter niet dat wij vinden dat onze taak als BWC er nu al op zit en daarom blijft de BWC zoveel mogelijk betrokken bij alle (nieuwe) ontwikkelingen daar waar dat kan. De leefbaar- en veiligheid voor iedereen in de wijk zijn thema’s waar de BWC bijvoorbeeld nu aandacht aan besteedt.

De BWC zal u via deze website blijven informeren over de stand van zaken m.b.t. de sloop van de Jaren 50 wijk en activiteiten van de BWC.