Nieuwsbrief | April 2022

• Fase 1 • Samenwerking gemeente en Mozaïek Wonen • Nieuwbouw fase 1 • Scheuren in balkons • Huurders eerder laten verhuizen • Ad Hoc • Planning • Verhuisregeling • Toewijzing nieuwbouw • Toewijzing Voetbal Vereniging Moordrecht (VVM)-locatie • Geen huurverhoging

Nieuwsbrief | maart 2022

• Bouwhekken • Doorgang gesloten • Afval en zwerfvuil • Verlichting op het achter terrein  • Nestkast • Nieuws van de bewonerscommissie

Nieuwsbrief | februari 2022

• Voortgang verhuizen bewoners fase 1• Bouwhekken • Planning fase 1, 2, 3 en 4•  Bestandsopname • Planning 

Nieuwsbrief | december 2021

• Informatiebijeenkomst Belangenvereniging Jaren 50 wijk Moordrecht
• Behandeling in gemeenteraad • Voortgang uitverhuizen bewoners fase 1 • Planning fase 1, 2, 3 en 4•  Sloop  • Nieuws van de bewonerscommissie

Nieuwsbrief | oktober 2021

• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst • Voortgang uitverhuizen fase 1 •  Een geslaagde opruimdag • Nieuws van de bewonerscommissie

Nieuwsbrief | juli 2021

• Huuropzeggingen van de woningen in fase 1 • Start sloop •  Adhoc • Opzeggen huurovereenkomst garages • Rectificatie: Nieuwbouwlocatie Voetbal
Vereniging Moordrecht (VVM) •Vuilopruimdag in de buurt

Nieuwsbrief | mei 2021

• Vuil opruimdag • Adhoc • Voortgang project • Extra informatie • Verhuiskosten • Huurtoeslag • Bewonerscommissie • HBM

Rectificatie bij Nieuwbouwlocatie VVM: Als de nieuwbouwwoningen op de VVM-locatie eerder klaar zijn dan de laatste fases van de Jaren 50 wijk, dan hebben de bewoners van deze laatste fases voorrang op een woning op de VVM locatie.

Informatie avond jaren 50 wijk | sept 2020

• Informatie avond jaren 50 wijk Verslag • Vragen en antwoorden • Presentatie stedenbouwkundig plan • Sociaal plan •  Parkeerplaatsen • Verkeer • Looproutes

Nieuwsbrief | april 2020

• Ondertekening intentie overeenkomst • Bewonerscommissie Jaren 50 wijk • Ook de Huurdersvereniging blijft betrokken • Fasering • Sociaal Statuut • Bewonersbegeleider • Geen jaarlijkse huurverhoging

Nieuwsbrief | september 2018

• Stedenbouwkundig plan • Informatieavond • Meepraten? • Ook de huurdersvereniging is betrokken • Herhuisvesting huurders • Planning

Nieuwsbrief | april 2018

• Mogen wij ons even voorstellen… • Stedenbouwkundig plan • Informatieavond • Meepraten? • Ook huurdersvereniging HBM betrokken • Herhuisvesting huurders • Veel gestelde vragen 

Nieuwsoverzicht