Informatie avond jaren 50 wijk | sept 2020

• Informatie avond jaren 50 wijk Verslag • Vragen en antwoorden • Presentatie stedenbouwkundig plan • Sociaal plan •  Parkeerplaatsen • Verkeer • Looproutes

Nieuwsbrief | april 2020

• Ondertekening intentie overeenkomst • Bewonerscommissie Jaren 50 wijk • Ook de Huurdersvereniging blijft betrokken • Fasering • Sociaal Statuut • Bewonersbegeleider • Geen jaarlijkse huurverhoging

Nieuwsbrief | september 2018

• Stedenbouwkundig plan • Informatieavond • Meepraten? • Ook de huurdersvereniging is betrokken • Herhuisvesting huurders • Planning

Nieuwsbrief | april 2018

• Mogen wij ons even voorstellen… • Stedenbouwkundig plan • Informatieavond • Meepraten? • Ook huurdersvereniging HBM betrokken • Herhuisvesting huurders • Veel gestelde vragen