Wanneer moet ik uit mijn huurwoning?

Dat hangt er vanaf in welke fase uw huidige woning zit. Zoals het er nu naar uitziet kan vanaf 2022 de eerste fase worden gesloopt. De komende drie á vier jaar kunt u nog blijven wonen waar u nu woont. Een meer exacte planning is op dit moment nog niet aan te geven omdat we met name afhankelijk zijn van de voortgang van de nieuwbouw op het VVM terrein.

In welke fase wordt mijn woning gesloopt?

Op dit moment kunnen we dat nog niet definitief zeggen. De voorlopig aangehouden fasering kan nog veranderen. De technische onderzoeken moeten uitwijzen welke volgorde uiteindelijk wordt aangehouden. Ook het aantal fasen is nog niet definitief, het kan goed zijn dat er redenen zijn om de herstructurering bijvoorbeeld in kleinere fasen op te knippen.

Krijg ik een vergoeding voor verhuiskosten?

Ja, er wordt een verhuiskostenvergoeding uitgekeerd. Samen met de huurdersvereniging HBM maken wij een sociaal plan. In dat sociaal plan staan al uw rechten en vergoedingen.

Wanneer kan ik aanspraak maken op de verhuiskostenvergoeding?

U heeft recht op een verhuiskostenvergoeding vanaf de ‘peildatum’. Als u verhuist ná de peildatum krijgt u een verhuiskostenvergoeding. Als u besluit te verhuizen vóór de peildatum heeft u geen recht op een vergoeding.

Wat is de “Peildatum” en wanneer wordt die vastgesteld?

De peildatum is een datum die we samen met de gemeente vaststellen. Vanaf die datum worden de woningen alleen nog maar tijdelijk verhuurd. De peildatum is gekoppeld aan wettelijke termijnen en kan pas worden vastgesteld als we een concrete sloopdatum hebben. De verwachting is dat we de peildatum in de tweede helft van dit jaar vast kunnen stellen. Er wordt u daarover persoonlijk een brief gestuurd.

Wat gebeurt er in de tussentijd?

Uw woning is de komende jaren gewoon in gebruik en moet ook in orde zijn. Dat betekent dat wij noodzakelijk onderhoud en reparaties uitvoeren. Verbeteringen zoals bijvoorbeeld isolatie en renovaties worden niet meer uitgevoerd. Reparatieverzoeken kunt u op de gebruikelijke wijze bij ons melden.

Kan ik na de sloop/ nieuwbouw terugkeren naar een woning in de nieuwbouw?

Ja, samen met de huurdersvereniging HBM stellen we een sociaal plan op. Daarin wordt ook bepaald dat bewoners die dat willen een recht op terugkeer krijgen naar hun wijk. Als u woont in een woning die pas gesloopt wordt in de tweede of derde fase, kunt u mogelijk verhuizen naar de nieuwbouw van de voorgaande fase en hoeft u maar één keer te verhuizen. U komt dan wel in een andere straat te wonen.

Ik wil graag terugkeren naar mijn eigen straat, kan dat?

Ja, dat kan. Als u wilt terugkeren naar uw huidige straat is twee keer verhuizen helaas noodzakelijk. U verhuist dan eerst naar een tijdelijke of wisselwoning en woont daar tot na de oplevering van uw nieuwe woning. U moet zich daar wel bij realiseren dat u ongeveer een jaar in de tijdelijke of wisselwoning woont. Er wordt per huishouden maar één keer een verhuiskostenvergoeding uitgekeerd.

Moet ik twee keer verhuizen?

Dat hangt er vanaf. Als u besluit een andere woning te betrekken en niet terug te keren naar de wijk, hoeft u uiteraard maar één keer te verhuizen.

Worden er wisselwoningen ingericht?

Dat weten we nog niet. Het is met name afhankelijk van de wensen van de bewoners van de huurwoningen. Nadat we de gesprekken over de individuele woonwensen hebben gevoerd worden voorzieningen getroffen als dat noodzakelijk is.

Ik zie erg op tegen een verhuizing, kan ik daar hulp bij krijgen?

Met elke bewoner van de huurwoningen worden in een persoonlijk gesprek de woonwensen

besproken. Samen zoeken we naar de voor iedere bewoner meest passende oplossing.

Vanwege mijn persoonlijke situatie heb ik een aangepaste woning nodig, kan ik dan terugkeren naar de wijk?

Dat kunnen we niet op voorhand zeggen, in de nieuwbouw komen diverse mogelijkheden voor gelijkvloerse woningen, appartementen en eengezinswoningen. Met elke bewoner van de huurwoningen worden in een persoonlijk gesprek de woonwensen besproken. Samen zoeken we naar de voor iedere bewoner meest passende oplossing.

Vanwege mijn persoonlijke situatie heb ik misschien geen recht meer op een sociale huurwoning, kan ik dan wel terugkeren naar de wijk?

Ja, u heeft altijd recht op terugkeer. In de nieuwbouw komen diverse mogelijkheden voor gelijkvloerse woningen, appartementen en eengezinswoningen. Met elke bewoner van de huurwoningen worden in een persoonlijk gesprek de woonwensen besproken. Mozaïek Wonen gaat voor elke huidige bewoner passende woonruimte verzorgen.

Ik wil graag terugkeren naar mijn eigen straat, kan dat?

Ja, dat kan. Als u wilt terugkeren naar uw huidige straat is twee keer verhuizen helaas noodzakelijk. U verhuist dan eerst naar een tijdelijke of wisselwoning en woont daar tot na de oplevering van uw nieuwe woning. U moet zich daar wel bij realiseren dat u ongeveer een jaar in de tijdelijke of wisselwoning woont. Er wordt per huishouden maar één keer een verhuiskostenvergoeding uitgekeerd.

Ik ben al wat ouder en woon nu in een eengezinswoning, maar zou graag naar een appartement (met lift) verhuizen, kan dat?

Ja, dat kan. U hoeft bij terugkeer niet naar eenzelfde type woning terug te verhuizen. In het woonwensen gesprek kunt u dergelijk wensen bespreken. We houden daar waar mogelijk rekening met uw individuele wensen.

Ik heb nu een lage huur en huurtoeslag, blijft dat zo?

Alle nieuwe woningen zijn sociale huurwoningen. De huur van de nieuwe woningen kan echter wel hoger zijn dan uw huidige huur. Daar staat tegenover dat de nieuwe woningen aanzienlijk energiezuiniger en comfortabeler zijn waardoor u minder geld kwijt bent aan stookkosten.

Als u in de huidige situatie recht op huurtoeslag heeft, krijgt u die meestal ook voor uw nieuwe woning. Voorwaarde is wel dat uw nieuwe woning een bij uw inkomen en huishouden passende woning is.

Wat voor woningen komen er terug in de nieuwbouw?

Het ontwerp stedenbouwkundig plan gaat uit van het terugbouwen van ongeveer 185 woningen, dat zijn er tien meer dan we slopen. Er zijn eengezinswoningen, appartementen en benedenwoningen (appartementen met tuin) bij. Er zijn nog geen ontwerpen van woningen gemaakt, dat wordt pas gedaan zodra de stedenbouwkundige plannen definitief zijn.

Er staan in de wijk ook woningen van eigenaar/ bewoners, wat gebeurt daar mee?

Die woningen zijn particulier eigendom en blijven behouden. Mozaïek Wonen heeft daar uiteraard geen zeggenschap over. In de planvorming wordt er rekening mee gehouden. De eigenaar/ bewoners van die woningen worden zo goed mogelijk geïnformeerd via onder andere de nieuwsbrieven en zij worden ook uitgenodigd voor informatieavonden.

Komt er weer een gasaansluiting?

Nieuwbouwwoningen worden binnenkort niet meer op gas aangesloten. Dat geldt ook voor deze wijk. Als u nu op gas kookt en terugkeert naar de wijk, gaat u in de toekomst elektrisch koken. In het sociaal plan maken wij daar nadere afspraken over. Met de nutsbedrijven wordt in de uitwerking ook gekeken naar oplaadpunten voor elektrische auto’s in de wijk.

Ik heb nu een garage bij mijn woning, krijg ik na de nieuwbouw weer een garage?

We gaan er op dit moment vanuit dat we geen garages bouwen in de nieuwbouw. In het woonwensen gesprek gaan we kijken naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Welke overlast kan ik verwachten?

Tijdens de planvorming is de overlast beperkt. Het kan zijn dat er soms bodemmonsters of (grondwater) peilbuizen worden geplaatst. Daarvan is geen directe en langdurige hinder te verwachten. Werkzaamheden worden door ons zoveel mogelijk vooraf aangekondigd.

Wat gebeurt en met de straten en (ondergrondse) infrastructuur zoals riolering en zo?

Met de gemeente is afgesproken dat zij vooruitlopend op de sloop/ nieuwbouw geen investeringen doen in de openbare ruimte. De straten worden beheerd en indien nodig gerepareerd. Na de sloop en realisatie van de nieuwbouw wordt de infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte vernieuwd. Hiervoor worden de plannen nog opgesteld en besproken met de bewoners en omwonenden.